معاونت ها > معاونت پشتیبانی > مزایده و مناقصه > مناقصه ها
مناقصه ها

آگهی مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین

سه شنبه 1 مرداد 1398

موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی، نظافت ، پذیرایی و فضای سبز اداره کل بهزیستی و ادارات تابعهآگهی مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین

دوشنبه 27 خرداد 1398

 

موضوع مناقصه : تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مرکز جامع توانبخشی استان قزوین

 يكشنبه 26 فروردين 1397

   موضوع مناقصه : واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی (123) اداره کل بهزیستی استان قزوین از طریق خرید  خدمت     آگهی مناقصه عمومی اداره کل بهزیستی استان قزوین

سه شنبه 17 بهمن 1396

موضوع مناقصه : واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات شهرستانهای تابعه استان قزویندوشنبه 3 اسفند 1394

واگذاری امور نقلیه اداره کل بهزیستی و ادارات شهرستانهای تابعه استان قزوینپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 209878